13 september 2012

Vad händer med staden?

Vi behöver verkligen hålla i hop för att få ett bra resultat som individer och som företag och land. Ett land som utvecklas och går isär - är något som jag inte vill ska ske. Det håller inte att vissa sprider rädsla - men att människors oro ska tas på allvar - om den bygger på fakta. Men när den bygger på rykten, lögner och gissningar - så är det tragiskt och vi måste kämpa för att bekämpa "vi och dom"- mentaliteten. Vi bor i Sverige och vill Sveriges bästa - vad kan jag göra för Sverige - borde vara varje persons inställning. Titta på gårdagens Uppdrag granskning. Jag uppmuntrar också er att läsa boken "Främling, vad döljer du för mig? - en bok om rasism." av Marcus Priftis.

Naturligtvis är människorna viktigast och det finns möjlighet att öka möjligheterna att träffas och uppmuntras till samtal - inte bara när någon avviker eller när kollektivtrafiken inte fungerar tillfredställande. Nu på eftermiddagen så sker ett samtal om "Stadsutveckling och identitet" mellan Avner de-Shalit, Joy M’Boya och James Ogude, på Arkitektmuseet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar