12 september 2012

Vad kan vi göra för att det ska bli säkrare?
På bilden syns också tydligt att första hjälpen material
finns i kuren.

Jag går förbi Skanskas byggarbetsplats där Skandias gamla huvudkontor byggs om på Sveavägen.

Det som imponerar på mig är den tydliga skyltningen av deras miljöarbete och arbetsmiljöarbete. På bilden ser du också en container där de har sin miljöstation.


Skanska arbetar med att minska sin miljöpåverkan genom att:
- minimera energianvändningen
- Bra miljöval eller minimerad avfallsmängd
- miljöhänsyn vid inköp

Ska bli intressant att titta närmare på detta!

Dessa återvinningsstationer finns lite varstans
runt omkring i staden för oss medborgare.

Regler som gäller på denna Skanska byggarbetsplats är:
- Registrera sig på platskontoret
- Använd hjälm
- Använd skyddsglasögon
- Använd skyddshandskar
- Använd skyddsskor
- Använd varselkläder
- Kunna legitimera sig
+ Obehöriga äger ej tillträde

Tycker att detta är exemplariskt tydligt och att detta ska vara ett föredöme för andra arbetsplatser. Det handlar om att minska risk för skador.

Detta kommunicerar en hel del vilken vikt som Skanska lägger på betydelsen av miljö och arbetsmiljöarbete.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar