21 september 2012

Ett långt kliv på kartan - ett liten steg i tanken!

Blev allt imponerad och hoppfull av att i går ta möjligheten att vara med och diskutera det framtida Alby. Att se och höra det engagemang som finns bland Alby´s invånare.

Ett 60-tal personer var samlade i lokalerna i AlbyCentrum - där vi diskuterade förslag som tagits fram av fyra arkitektkontor.

Människorna var en härlig blandning av människor mellan 12 och 80+. Det finns många människor som har ett stort engagemang för Alby.

Det som jag tycker var de häftigaste förslagen var:
- Att bygga en idrottspark med Holland, som förebild och där man möts över generationsgränserna.
- Att bygga ett stort antal studentbostäder.
- Att göra en strand.
- Att det ska vara plats för människorna.
- Att det ska finnas båtförbindelser från Stockholm.
- Att skapa ett tryggare Alby tillsammans.
- Att se till att de ska finnas fler föreningslokaler.

En av killarna i 20-års åldern utryckte orden -
"I Alby finns det verkligen få förebilder". Frågan är om JCI och Rotary Internationalskulle göra en insats här?

Denna boende dialog har pågått mellan juni till september och inkluderat över 2000 personer. Jag tror att detta är ett steg i rätt riktning i att göra våra samhällen mer hållbara.

Många av tankesmedjorna, Fores, Timbro, och Global utmaning inne i Stockholm skulle gå från att tala om till att tala med dessa engagerade människor och göra dem delaktiga i tex rapportskrivande och seminarium.

När jag åkte från Spånga till Alby insåg jag att skillnaderna är stora och avstånden är långa - men att människorna är så lika! I vårt engagemang och vad vi tycker är viktigt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar