8 september 2012

Finns det en lösning i att "panta mera"?

I Sverige så har vi ett utvecklat system för att samla in material. Vi har containrar där material läggs för att kunna återvinnas. Material har ett värde - ju mer sorterat det är ju lättare är det att sätta ett pris på det. Företag som Axfood har gått från att få betala för sitt avfall till att numera kunna få betalt för de fraktioner som de sorterar avfallet i - ett material som de får betalt för.

Vi ser i alla fall i Stockholm mängder av dessa gula och orangea säckar stå på trottoarer. Dessa kräver ofta sortering och någon typ av bearbetning för att kunna få säljbara fraktioner som kan användas till energiåtervinning eller materialåtervinning.

Det finns olika retursystem uppbyggda för PET-flaskor och aluminiumburkar. Här är det lätt att följa värdet eftersom det finns kopplat till förpackningen när vi köper den och vi eller någon annan får det tillbaka när det lämnas in igen - pantas.
Det handlar om att ge människor möjligheten att göra rätt så enkelt som möjligt - för då blir insamlingen effektivare, vilket gör att det blir lönsammare.

På förpackningar och elektronikutrustning finns ett producentansvar som gör att - dessa organiserar sig för att ta hand om materialet och utrustningen för att ge andra ansvaret att ta hand om materialet och sedan sälja det vidare för att finansiera systemet och dela upp detta i fraktioner.

Kanske finns det möjlighet i att redan vid inköpssteget sätta ett värde på materialet så att pant fås då det lämnas tillbaka?

Allt detta handlar om att finna effektivare lösningar för att på ett kostnadseffektivt sätt kunna samla in, sortera, värdera och sälja dessa vidare. Det går också mot att sälja olika koncept för att kunder ska spara tid och pengar genom att överlämna en del av stegen till de som är specialiserade inom området.

Inom avfalls området talar om reduce (minska), reuse (återanvända) och recycle (återvinna). Det finns ett värde i att förbruka mindre (ex. mindre kostnader och sparade resurser), det finns ett värde i att kunna använda saker igen (ex. kläder och elektronik) eller att kunna återvinna (ex. koppar, järn, silver, guld mm).

I dagsläget får vi betala för att våra sopor blir hämtade och på något sätt tas om hand - i framtiden kanske materialvärdet - ses på ett annat sätt.

I framtiden så kanske vi blir duktigare på att se att alla och allt har ett värde, 
som det gäller att ta till vara och utveckla?

1 kommentar:

  1. Håller helt med dig. Kanske ska samarbeta från ett håll var. Jag från individen/konsumenten på http://www.grönapengar.se

    För en bättre värld!

    SvaraRadera