14 maj 2013

Att bygga relationer och att skapa förtroende - Guanxi - 關係 - 关系

PhD Kein har skapat en modell för att tydliggöra en persons kompetens, som hon delar upp i kunskap (sådan du får i skolan), erfarenhet (sådan du fått genom att driva företag eller varit anställd), färdigheter (sådana du får genom att träna), värderingar (saker som du tycker åar viktigast) och ditt nätverk.

Att få en bild av en persons kompetens krävs både nyfikenhet, frågor och att bygga förtroende. Vi kan alla ses som lökar med olika skal, som förhoppningsvis öppnas upp ju mer vi lär känna varandra.

* "Networking - Your professional survival guide" av Filipe Carrera

* "Nätverkande" av Daniel Sköld

* "En bok för alla som vill förstå hur Kina påverkar vår vardag - KINA ENLIGT CHO - Det du måste veta snabbast växande ekonomi" Frederic Cho och Kerstin Danasten

* "The World´s Best Known Marketing Secret - Building Your Business by Referral" av Ivan Misner och Mike Macedonio

* "Framgångsrikt nätverkande - Låt ditt nätverkande skapa vinst och resultat" av Jonny Nordin

Att studera the Power of Guanxi - 關係 - 关系

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar