28 maj 2013

Världens lyckligaste folk!

Världens lyckligaste folk bor enligt OECD i:
1) Australien
2) Sverige
3) Kanada
4) Norge
5) Schweiz

OECD rankar 30 länder utifrån 11 faktorer som:
* inkomstnivå
* hälsa
* säkerhet
* bostadssituation
* sysselsättningsgraden
* utbildning
* medellivslängden
* inkluderade i samhället
* nöjda med sina liv

OECD


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar