22 maj 2013

Svenska modellen, förändringens tid och krishantering

10.00-12.00 Seminarium med Harvardprofessorn Richard B Freeman om "den svenska modellens framtid", arrangör, LO på ABF
13.15-15.45 "Överlever högskolan globala nätkurser" arrangeras av KTH 
18.30-20.30 "Krishantering" med Vasilis Mavroudis, som arrangeras av JCI StockholmInga kommentarer:

Skicka en kommentar