5 maj 2013

Ha en riktigt bra dag - Europa!


I morgon så är Europadagen 2013 på Europahuset på Regeringsgatan 65 kl. 07.30

Då kommer några av frågorna att diskuteras:
Jobb för Europas unga
EUs långtidsbudget 2014-2020
Vad kan vi lära oss av de europeiska länder där sysselsättningsgraden har ökat under finanskrisen?
Antibiotikaresistens - hur ska vi bemöta det globala hotet?
Vad innebär ett frihandelsavtal mellan EU och USA?
Organiserad brottslighet, IT-brottslighet och terrorism – om tilltro, trygghet och tuffa tag
EU och opinionen
Europeiska Unionens vägval 2013 - Ett EU i två hastigheter? 
Vilken roll ska Sverige ha?

Årets Europé 2013

Marika Markovits, präst i Svenska kyrkan och direktor för Stockholms Stadsmission, har utsetts till Årets Europé 2013 för sitt arbete med projektet Crossroads som hjälper nödställda EU-medborgare i Sverige.
Utmärkelsen delas ut av EU-minister Birgitta Ohlsson.

Personer du kommer träffa på Europahuset i morgon är;
Kristina Persson, ordförande Global Utmaning
Håkan Forsberg, stf. myndighetschef, Svenska ESF-rådet.
Lidija Kolouh, utredare på Ungdomsstyrelsen, Temagruppen Unga i arbetslivet
Linus Källander, Ungdomsstyrelsen
Christofer Fjellner (EPP, M)
Olle Schmidt (ALDE, FP) 
Carl Schlyter (De Gröna/EFA, MP)
Marita Ulvskog (S&D, S)
Gunnar Hökmark (EPP, M)
Oscar Wåglund Söderström, statssekreterare 
Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet
Li Jansson, nationalekonom vid Svenskt Näringsliv
Willy Silberstein
Otto Cars, professor Infektionssjukdomar Uppsala universitet och chef för det internationella nätverket ReAc
Christina Greko, veterinärmedicine doktor på Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Göran Stiernstedt, Direktör, Avdelningen för vård och omsorg, SKL.
Petra Hasselqvist, projektledare inom patientsäkerhet på SKL
Cecilia Malmström, EU-kommissionären 
Ylva Nilsson
Beatrice Ask, Justitieminister 
H.E James Joseph Carroll, Irlands ambassadör 
Julie Snyder, Commercial Counselor vid USA:s Ambassad
Fredrik Johansson, Analys- och Policychef vid Stockholms Handelskammare 
Sören Holmberg, professor, programansvarig, SOM-institutet, Göteborgs universitet
Frida Vernersdotter, biträdande undersökningsledare, SOM-institutet, Göteborgs universitet
Birgitta Ohlsson, EU-minister 
Göran von Sydow, utredare, Sieps
Anna Stellinger,Direktör, Sieps
Jonas Sjöstedt, partiledare (V)
Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO
Annika Lundius, vVD Svenskt Näringsliv
Cecilia Garme
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar