26 maj 2013

Till Mamma!

 Mamma - har varit en av de personer som alltid har funnits där för mig och mina bröder! På sitt eget sätt har hon fört vidare sin värderingar - vad som är rätt och viktigt.

Vi har alltid fått ta våra egna beslut och har alltid kunnat räkna med ditt stöd.

När vi skulle välja till gymnasiet - fanns det ingen som engagerade sig så i vårt val som du! De var nästan så att du blev studievägledare på kuppen.

Genom dina och pappas - kontakter fick jag mina första sommarjobb. Genom dig har jag alltid sett utmaningar som något jag löser själv eller tillsammans med andra.

Mamma du är bäst - och den mest varmhjärtade person jag vet!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar