3 maj 2013

När tid, plats och rum - inte avgör - modernt lärande!

 I morse var jag och lyssnade på "Vad vet vi om modern distansundervisning?" på Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande, KTH. Någonstans här tror jag att framtidens lärande ligger och det livslånga lärandet. Många intressanta exempel gavs när det handlar om ge utbildning på distans och den forskning som gjorts kring detta. Det känns som att här finns det en kraft som på intet sätt nått den potential den skulle kunna ha. Att få lyssna på arbetet kring www.sommarmatte.se och www.sommarprogramering.se, som presenterades av Olof Bälter och Maria Svedin, KTH. Stefan Stenbom från KTH presenterade www.mattecoach.se
Lisbeth Amhag från Malmö högskola, gjorde det vi talade genom att hålla sin presentation på design med temat. "Pedagogik som främja lärande på design". 
Marita Lindskog, Lunds universitet, visade hur man genom spelifiering hur man kan nå fram till eleverna genom att använda spelelement och spelmekanismer i andra sammanhang än spel tex vid utbildning. Hon lyfte fram flera illustrerande exempel, som belöningar och "level up", som bekräftelse och status. Ett exempel där man använder det är NIKE+ med Fuel band.
Denna halvdag så handlade det om forskningen runt dessa initiativ och användning i utbildningen.

På eftermiddagen så träffade vi hos SKL för att få fler praktiska exempel från tex Korrespondensgymnasiet TorsåsSofia distans, Norrtälje kommun och Dorotea kommun. På en skola i Dorotea kommun har man en skola som har fyra elever. När Maria, elev på Korrespondensgymnasiet i Torsås fått möjligheten att kunna fortsätta sin skolgång trots att hon drabbats av ryggskada kan fortsätta i skolan på för henne ett lämpligt sätt. Sofia distans är en del av Sofia skolan i Stockholm och har sina 600 elever på 200 platser runt omkring i världen. 

I en artikel, "Regeringen måste rädda hotad online undervisning" i DN. 

En fråga som jag har ställt mig under dagen är varför rädslan är så stor för distansutbildning - för att det är väl klart att vi har utmaningar i dag för elever med särskilda behov och andra utmaningar i dagens skola, som gör att de har svårt att gå i skolan tex skada eller mobbing.

Att använda den teknik som finns för att använda den i undervisningen. Det är i grundskolan och på gymnasiet, som distansundervisning främst används. Högskolan på Gotland har 79% distansutbildning, Högskolan i Dalarna 62%, Malmö Högskola 18% och Linköpings universitet lägst på 6%. 

Jag hade gärna sätt att Universitet och Högskolor skulle bli bättre på att sända online eller att banda föreläsningar och arrangemang för att sedan kunna göra dem tillgängliga för oss som är intresserade av att läsa oss mer. Khan Academy är en positiv aktör på den internationella marknaden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar