30 maj 2013

Mind the Gap!

Har funderat en hel del på det här med nätverk - jag har haft tur att ha människor runt mig som är generösa. Jag har befunnit mig i sammanhang där jag träffar många människor och vet mycket väl om att det lika lite handlar om siffrorna - men siffrorna är ett sätt för mig att kunna hålla fart och se att saker och ting går framåt. Men det viktigaste är mötena med de människor man träffar och det man lovar.

Ett möte kan förändra två människors liv - ett möte kan förändra miljoner människors liv - frågan är vilket syfte och vilka mål DU har.

Jag har märkt att vi har stora utmaningar att ta oss an - många gruppers vägar möts aldrig, men de skulle ha stor nytta av att våga att ta kontakt med varandra och mötena skulle vara så utvecklande för dem alla!

Det handlar om att hjälpa varandra - och DET handlar om siffror, resultat och utveckling!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar