11 maj 2013

Ta till vara på plasten annars hamnar det i våra parker eller vatten - till ingen nytta utan bara skada!

Utmaningar vi måste våga se!

* "Wasteland"

* "Plastic in Oceans: More damaging than clamate change"

* "How to escape education´s death valley" av Ken Robinson

* "The generation that´s remaking China" av Yang Lan

* "We can recycle plastic" av Mike Biddle


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar