18 maj 2013

Var är bäst att bo?

Denna fråga svarar tidningen Focus på och har kommit fram till:
1. Solna
2. Nacka
3. Lidingö
4. Lund
5. Danderyd
6. Umeå
7. Stockholm
8. Öckerö
9. Gnosjö
10. Sollentuna
14. Växjö
149. Gotland

Vinnare i kategorierna:
Att vara ung: Solna
Att vara äldre: Arjeplog
Att ha familj: Storuman
Att arbeta: Danderyd

I undersökningen finns 43 variabler från 13 myndigheter och organisationer.
Skolverket, Riksidrottsförbundet, Folkhälsoinstitutet, SCB, Arbetsförmedlingen, Villägarnas riksförbund, TCO, Svenskt Näringsliv, Lantmäteriet, Brottsförebyggande rådet,  Socialstyrelsen, Försäkringskassan och Post o Telestyrelsen.

Till hela Fokus undersökning (43)

Jag ställer mig alltid frågande till undersökningar - denna bygger på:
Att vara ung (7)
Andel som nått mål i skolan  2011/12 Skolverket http://salsa.artisan.se/
Lärartäthet 2012 Skolverket http://www.jmftal.artisan.se/
Idrottsföreningar 2011 Riksidrottsförbundet http://www.kolada.se
Psykisk hälsa bland unga 2009 Folkhälsoinstitutet http://app.fhi.se/
Medelålder 2012 SCB http://scb.se
Ungdomsarbetslöshet 2013 Arbetsförmedlingen månadsstatistik http://mstatkommun.arbetsformedlingen.se/
Bruk av alkohol och tobak 2009 Folkhälsoinstitutet http://app.fhi.se/

Att vara äldre (5)
Kostnad äldreomsorg 2011 SCB http://www.ssd.scb.se/
Nöjd-Kund-Index för äldrevården 2011 Socialstyrelsen, Brukarundersökningen 
http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/brukarundersokningar
Nöjd-Kund-Index för hemtjänsten 2011 Socialstyrelsen, Brukarundersökningen http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/brukarundersokningar
Medellivslängd 2008-2011 Folkhälsoinstitutet htttp://app.fhi.se
Förvärvsarbetande pensionärer 2011 SCB http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Produkt.asp?produktid=am0207

Att ha familj (6)
Råd att köpa villa 2013 Villägarnas riksförbund, Boendekostnadsutredningen http://www.villaagarna.se/
Pappaindex 2012 TCO http://www.tco.se
Personaltäthet förskola 2012 Skolverket http://app.fhi.se/
Barnfattigdomsindex 2010 Folkhälsoinstitutet http://app.fhi.se/
Inkomstskillnad 2011 SCB http://www.ssd.scb.se/
Kostnad fritidsgårdar 2011 SCB http://www.kolada.se

Att arbeta (6)
Inkomst 2011 SCB http://www.ssd.scb.se/
Arbetslöshetsutveckling 2012-13 Arbetsförmedlingen, månadsstatistik http://mstatkommun.arbetsformedlingen.se/
Arbetslöshet 2013 Arbetsförmedlingen, månadsstatistik http://mstatkommun.arbetsformedlingen.se/
Arbetsolyckor 2011 Folkhälsoinstitutet http://app.fhi.se/
Företagsklimat 2013 Svenskt Näringsliv http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/foretagsklimat/foretagsklimat_12595.html
Andel pendlare 2011 SCB http://www.kolada.se

Fundamenta
In-/utflyttning 2012 SCB http://www.kolada.se
Födelseöverskott 2012 SCB http://www.ssd.scb.se/
Taxeringsvärde småhus 2012 SCB http://www.ssd.scb.se/
Miljöskyddad areal 2010 Metria, Lantmäteriet http://www.lantmateriet.se/
Anmälda brott 2012 Brottsförebyggande rådet http://statistik.bra.se/solwebb/action/index
Serveringstillstånd 2011 Folkhälsoinstitutet http://app.fhi.se/
Självmord 2007-2011 Folkhälsoinstitutet http://app.fhi.se/
Alkoholrelaterade dödsfall 2007-2011 Folkhälsoinstitutet http://app.fhi.se/
Valdeltagande 2010 SCB http://www.ssd.scb.se/
Skattesats 2013 SCB http://www.ssd.scb.se/
Försörjningskvot 2012 SCB http://www.kolada.se
Soliditet 2012 SCB http://www.ssd.scb.se/
Ohälsotalet 2012 Försäkringskassan http://statistik.forsakringskassan.se/
Ekonomiskt bistånd / invånare 2011 Socialstyrelsen http://www.socialstyrelsen.se
Kulturkostnad / invånare 2011 http://www.kolada.se
Andel miljöbilar 2012 SCB http://www.kolada.se
Andel utlandsfödda 2012 SCB http://www.ssd.scb.se/
Strandlängd 2000 SCB http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/start.asp
Tillgång bredband 2012 Post och Telestyrelsen http://www.statistik.pts.se/bredband/index.html



Inga kommentarer:

Skicka en kommentar