7 maj 2013

One World seven billion people!


 Vi står alla inför en rad utmaningar både som individer, familjer, samhällen, städer, nationer och medmänniskor. Många av dessa utmaningar kommer vi inte att klara var och en för sig - utan vi måste se till att göra detta tillsammans! Om vi tar tillvara på varandras styrkor: i kunskaper, färdigheter, erfarenheter. Det är viktigt att vi delar vissa grundläggande värderingar som alla människors lika värde.

Genom att koppla ihop människor i varandras respektive nätverk med olika styrkor och tar oss ann utmaningarna på ett mer tvärvetenskapligt sätt - än vad vi gör i dag.

Det handlar om vad vi kan åstadkomma tillsammans!

"FÖRETAGAREN - Sanningens minuter..." av Arne Söderbom och Svante Leijon


"LÄRARHANDLEDNING - FÖRETAGAREN - Sanningens minuter..." av Arne Söderbom och Svante Leijon


"STRÅHATTAR & BATTERIER - En bok om kvinnors entreprenörskap då och nu" Red. Ulrika Beck-Friis

"FÖRETAGARRÖRELSEN OCH OPPINIONEN - så förändrades Sverige" av JanErik Larsson

"VÅGA" av Signhild Arnegård Hansen"ENTREPRENÖRERNA - Om kvinnor som påverkat sin samtid genom nyskapande företagande"
Del 1: Sofia Gumaelius (reklam)
Del 2: Wilhelmina Skogh (hotell)
Del 3: Hilda Ericsson (telefom)
Del 4: Amanda Christensen (mode)
Del 5: Hanna Lindmark (utbildning)
Del 6: Ulla Murman (bemaningsföretag)

"När Sverige blev rikt"
Del 1: Den svenska revolutionen 1830-1880
Del 2: Snilleindustrierna 1880-1920
Del 3: Den svenska modellen 1920-1970

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar