19 december 2012

Vilka är dina hållbarhets favoriter?

Min definition på hållbarhet är att företagen med sina produkter, tjänster, handlingar, handlande (inköp och underleverantörer) och verksamhet gör världen bättre.

Kom i dag över en undersökning från FORBES "The Companies with the Best CSR reputation"

Inser att jag måste sätta mig in i många av dessa företags CSR-arbete - för listan gjorde mig i bland förvånad (faktorer man tittade på var Citizenship, Govermance, Workplace). 47.000 personer tillfrågades i 15 länder av Reputation Institute.

Företagen är:
1# Microsoft
2# Google
3# The Walt Disney Company
4# BMW
5# Apple
6# Daimler (Mercedes-Benz)
7# Volkswagen
8# Sony
9# Colgate-Palmolive
10# Lego Group

"In addition to finding the companies with the best reputations, the study discovered that people’s willingness to buy, recommend, work for, and invest in a company is driven 60% by their perceptions of the company, and only 40% by their perceptions of the products, says Kasper Ulf Nielsen, Reputation Institute’s executive partner."

Håller fullständigt med att jag är mer benägen att köpa och arbeta för företag som jag tycker agera på ett bra och hållbart sätt! Hur skulle din lista se ut och varför?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar