7 mars 2018

All "skit når" fläkten!Sådant jag inte rykte var särskilt bra - utförsäljningen av NORDEA.

Köpet av Neon - vad kostade det oss? 53 miljarder kostade det oss skattebetalare!

Öppnandet av Apoteksmarknaden. Kostnaderna på mediciner har ökat sedan apoteksreformen. Som tur finns det ett högkostnadsskydd!

Bilbesiktningen, som avreglerades. På marknaden varierar priserna mycket mellan de olika företagen. Fem koncerner är det som har ett oligopol på besiktningsmarknaden!

Sedan har vi skolorna, vårdcentralerna, vårdhem
och dagisen som har privatiserats eller startats. Valfriheten kan vara en bra sak, men vem har skulden när valen blir för stora. Av grundskolan är ca 37% privatiserad i dag.

VAD har vi kvar?Kungahuset, Systemet, de flesta universitetssjukhusen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar