17 mars 2018

Småland - du sköna!


Under fredagen besökte jag 
Linneuniversitetet för att få veta mer om
Centrum för ledarskap i Sverige. Ett 
ytterligare försök gjordes för att få tag i någon 
på Centrumbildningen. Det lyckades inte 
utan jag kom i stället över en bok som heter
Småländskt ledarskap - Inledande betraktelser
av Magnus Forslund, Mikael Lundgren och 
Katarina Zambrell. Nedanstående citat är 
hämtat från denna bok:

"På landet utgjorde präster och bruks- och
herrgårdsägare öar av ledarskap, som i
bästa fall kunde föra ut kunskaper om nya
brukningsmetoder, läkemedel och skol-
väsendets välsignelse. Detta kunde sällan
ske med enkla kommandon utan krävde 
utdragna förhandlingsrelationer på
sockenstämmor, kommunalmöten och 
senare på föreningsmöten, där diskussioner
och kompromisser visade vägen mot för de
flesta acceptabla lösningar. Stabilitet och
uppslutning på plussidan, långsamhet och 
brister på radikal konsekvens och konsistens
besluten på minussidan."

Boken "Turism i Smålands Kronoberg, Om att
välkomna besökare i upplevelsernas riken." 
av Margareta Artens Thor. Vad jag har kämpat 
för att få tag i denna bok - där ett exemplar har 
legat på Region Kronoberg. Vad de själva har 
trott vara det sista exemplaret.

Som många av er vet är jag väldigt fascinerad av
Ingvar Kamprad och IKEA. I boken "Ingvar
Kamprad och hans IKEA. En svensk saga" av
Thomas Sjöberg.

"Även i delar av näringslivet kan vi finna spår 
av denna demokratiska retorik och detta 
förhållningssätt, exempelvis hos Ingvar
Kamprad och IKEA eller Per Bengtsson med 
PM och Vänner som också uttryckligen 
förankrat sin värdegrund i småländsk kultur."

Frågan är väl om det finns något särskild 
småländskt ledarskap? Jag är dock säker på att
det finns småländska värderingar och en vilja 
till att bygga nätverk.

Bland annat har nätverken Expansiva Växjö

Made in Småland och Witech skapats.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar