11 mars 2018

Har vi något val?"The Paradox of Choices". Blir vi nöjdare av att få göra ett stort antal
val? Vems ansvar är det då om något går fel?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar