19 mars 2018

Presentation av SDs valplattform inför medlemmarna!


Jag har rest runt endel i det här fantastiska landet
och träffat det här fantastiska partiet. Vi slutar aldrig
utvecklas. Det är okej att sura (för e som inte kom med
på riksdagslistan)... slå på döda ting. (min anm med
järnrör). Noterar att vi var 5.000 medlemmar idag är vi
30.000 medlemmar. Vi har olika bakgrunder. ( min anm.
Ett folk, ett land, en ledare).


När jag blev medlem i det här partiet för 23 år sedan
- vi sa att vi var Sveriges snabbaste folkrörelse. Då var
vi 400 och reste omkring som en "kring resande circus".

Vi förstår vanliga människor. När jag steg in i Riksdagshuset
första gången var det som att stiga in i en parallell verklighet.
Vi vill förändra och förbättra. Vi har optimism och framåtanda.
SD är inte som andra partier ( min anm hos oss är det okej
när våran talesperson i rättsfrågor är med i ett "Järnrörsgäng")
Min anm. Inga kan vara sådana "fegisar" som er - ge en full
kille skulden? som i "Clock work Orange" eller "Warriors" -
"Warriors come out and play!".
SD är inte som andra partier utan framhåller debatt. Vilka våra
visioner är - Vilka våra visioner är - "Sverige vänner." Vilket
samhälle vill SD skapa - det moderna folkhemmet.

Vi vill ha ett försiktigt framåtskridande. Samhället måste
hela tiden bygga på kunskap och erfarenhet.
Välfärd, trygghet, sammanhållning. Harmoni och stabilitet.
Invandring, integration och migration är vår viktigaste
profilfråga i valplattformen. S och M - maktpartierna. Vad
skiljer SD från M. (1) Vi har haft rätt hela tiden! Vänta och se.
Moderaterna vill ha in 30.000 plus anhöriginvandring av
samma storlek.Hur ska vi klara jobb, bostäder och sjukvård.
Vi är förankrade i verkligheten

Kaos, segregerat, splittrat - vi är trovärdiga. Du räknas som
integrerad på arbetsmarknaden om du bara arbetar en timma.
100 miljarder har regeringarna år efter år slänt ut på
något så fullständigt meningslöst.

Flum, Kaos. Gör på ett annat sätt. Ett sammanhållet Sverige -
Kommer från ett annat land - på en nivå så att vi kan hantera det.
(2) Våga ställa krav

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar