14 mars 2018

Studier, experiment och kunskap


Entreprenörskaps Forum producerar en imponerad
mängd rapporter inom entreprenörsområdet. Några av
de senaste kan du se nedan:
"Att lära av staden - ekonomi och fysisk planering
 i urbaniseringens tidevarv" av Martin Andersson
och Johan P Larsson

"Företrädar ansvar - kan det avskaffas? av
Roger Persson Österman

"Det smittsamma Entreprenörskapet -
Från bruksmentalitet till Gnosjöanda" av
Johan P Larsson

"Högskola i otakt" av Lars Pettersson och
Johan Eklund

"Svensk konkurrenskraft - Har vi problem med den 
ekonomiska förnyelseförmågan?" av Johan Eklund,
Per Thulin, Pontus Braunerhjelm, Dan Brändström,
Anders Grafman, Pernilla Johansson, Christina Ketels,
Emma Lappi och Göran Reitberger

Antalet nationalekonomer som är författare till dessa
rapporter hindrar mig inte att läsa dem. Men nog skulle
dessa rapporter tjäna på att vara mer tvärvetenskaplig
forskning. Anders Wijkman tog upp detta tillsammans
med Ernst Ulrich von Weizsäcker i deras senaste bok
"Come On! - Capitalism, Short-termism, Population and 
 the Destruction of the Planet, A Report to the Club of Rome"

"IKEA Konceptet, inklusive En Möbelhandlares
testamente och Lilla IKEA ordboken" av
Ingvar Kamprad
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar