11 mars 2018

Just idag tar jag risken att misslyckas.


"Någon sa att problemet är lösningen och jag tror att
den paradoxen stämmer. Det är oundvikligen våra
problem, vår maktlöshet, våra mest skamfyllda sidor,
erfarenheter och mer eller mindre lyckade val som har
gjort oss till de unika människor vi har blivit. I själva
verket är det ofta inte problemen i sig utan rädslan -
för att misslyckas och vad människor ska tycka och
tänka om våra misslyckanden - som ställer till för
oss".

Vilket misslyckande har jag vuxit av?

"Endast den som sover gör inga fel" av Ingvar Kamprad

IKEA KONCEPTET
1) Sortimentet - vår identitet
2) IKEA andan. En stark och levande verklighet
3) Vinst ger oss resurser
4) Att med små medel nå goda resultat

"Ingen metod är effektivare än föredömets" av Ingvar Kamprad

5) Enkelhet är en dygd
6) Linje annorlunda
7) Kraftsamling - viktig för vår framgång
8. Att ta ansvar - en förmån
9. Det mesta är ännu ogjort. Underbara framtid!

"Lycka är inte att nå sitt mål, lycka är att vara på väg"

"Jag kan inte säga R"
* Ödmjukhet
* Viljestyrka
* Enkelhet
* De många människorna
* Lista sig
* Erfarenhet
* Linje annorlunda
* Bli ve´
* Felrädsla
* Status
* IKEA mässigt
* Byråkratiskt
* Ärlighet
* Sunt förnuft
* Kostnadsmedvetenhet
* Vilja att ge och ta ansvar
* Strävan att möta verkligheten
*Gemenskap och entusiasm


Två nätverk ni ska gå med i är Expansiva Växjö och Made in Småland.

Centrum för ledarskap i Småland är verkligen något att hålla ögonen på.

IKEA har verkligen tänkt till och ett företag som lever med och för sina
anställda och sina medarbetare. Uttryck som TILLSAMMANS och "DET ÄR HÄR VERKLIGHETEN HÄNDER"!


VAD ÄR SMÅLÄNDSKT LEDARSKAP, SMÅLÄNDSK MORAL OCH SMÅLÄNDSKA VÄRDERINGAR!

Vi är 791.000 smålänningar i Sverige ca 8% av vår befolkning - Vilken kraft! Smålänning blir du vid födseln eller att du har studerat på Linnéuniversitetet eller kommit hit och bara bosatt dig här!

HÄR ÄR ALLA VÄLKOMNA! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar