4 mars 2013

Ask & connect!


Att fråga är att närma sig någon en smula:
- Du kan fråga vad kockan är?
- Du kan fråga hur långt det är till Kista?
- Du kan fråga vad det är för bok din medresenär läser?

Att ställa en fråga - är att be om hjälp - och att hjälpa vill de flesta om de kan!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar