9 mars 2013

Var får du din energi?


I går var det Internationella Kvinnodag. Den började med att jag var på FörsvarshögskolanUtrikespolitiska Institutets arrangemang "The EU and the Global Energy Challange".
Sedan fick jag möjligheten att göra mig bekant med Anna Lindh biblioteket 


 där du hittar en hel dem om försvars-, utrikes- och säkerhetspolitik.  
Efter att ha funnit en om boken "Krigets idéer - Svenska tankar om krigföring 1320-1920" 
av Lars Ericsson Wolke. Här finner du stora militärstrateger som Carl von Clausewitz och 
Antoine Henri Jomini

Första boken trycktes i Sverige år 1483, för 530 år sedan. Det var Katolska kyrkan och ytterst de olika 
stiften
som kontrollerade vad som trycktes och spreds fram till 1526, då Kungligt boktryckeri skapades.

Gustaf Wilhelm af Tibellvar Napoleons svenske General, vilken jag inte hade någon kunskap om.


Några jag imponeras mycket av är biblotekarier och arkivarier och deras förmåga att finna information. 

Det är levande googles - de finner vad jag fråga.


Vissa av mina vänner är väldigt duktiga på militärstrateger och lyfter ofta fram Sun Tzu, Clausewitz, Jomini
och Mahan. Dessa samtal stimulera mig mycket och ett intresse har väl växts.

Alfred Thayer Mahan och Sun Tzu var också stora militärstrateger. Sun Tzu´s teorier har bland annat 
åskådlig gjorts i "Om krigets konst" och "The Complete Art of War".


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar