23 mars 2013

Konsumentmakt är vacker, men hur får vi till den?

Det talas väldigt mycket om vilken makt vi konsumenter har. Men ibland funderar jag på hur vi har möjlighet att utöva den.

Ska denna konsumentmakt ha någon betydelse så krävs det kunskapsbaseradeval, engagemang, men också att vi kan lita på och ha förtroende för de vi köper av.

Att vi går samman vid köp av och när vi vill påverka producenter av vissa produkter eller tjänster. Vi har bara 24 timmar per dag som enskilda, men går vi samman så växer den totala tiden till tex engagemang och förenklande av val.

Vilken konsumentmakt känner du?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar