22 mars 2013

Var är vi på väg?


 Uppdrag granskning har i två program tagit fram något som jag tycker är problematiskt.

Personer från Kamerun lockades till Sverige genom ett"papper" där de skulle få en lön på 18.000 sek/månad. Det visade sig sedan att detta papper inte har någon juridisk grund utan detta ändras markant till och med när SLA (arbetsgivarorganisationen) och GS-facket. Arbetsgivaren i Sverige visade sig vara tvivelaktig och de får betala tusentals kronor för hjälp med i fyllande av papper, för mat och husrum osv. Jag ställde mig frågan när jag såg programmet vilket ansvar som SCA och Holmen har - när man ser kopplingen till deras Code of Conduct och ansvaret att ha kontrill på vilka man gör affärer med?

Det tragiska är att det i slutändan är personerna som få betala priset när ingen annan tar ansvar!
I går så såg jag programmet om logistiknäringen. Min Morfar och Morbror har varit åkeriägare och min far har arbetat för arbetat för ASG.och var aktiv i transport Jag kommer i håg när jag på 70-talet och i början av 80-talet var med på distributionslagret och mötte ryska chaufförer, som alltid var två - de sa att en var från "KGB" och hade kontrollen att den andre inte hoppade av.

Jag vet att pappa har många åsikter om utvecklingen som programmet speglar där det har blivit fler och fler chaufförer från andra länder tex polacker, rumäner, turkar, bulgarer och makadonier (med dubbla pass från Bulgarien).

En chaufför från Sverige skulle kosta ca 111 sek/mil ( 42 sek drivmedel + 29 lastbilen + 409 lönen). Ingen av speditörerna i programmet var uppe i dessa summor när de köper in dessa källor. Företag som Schenker mfl kommer ut dåligt ut detta. Att bli betald per körd mil, som inte är tillåten i EU. Sedan så målas det upp bilder som inte ens verkar vara sanna - om att de skulle motas av fientlighet och tystnad (eventuellt kan detta vara annorlunda för ett filmteam), men ofta blir det nog en fråga om hur man frågar.
Damn! - vad det dammar - tufft dör de
som arbetar i dessa lokaler nere på
Biblioteksgatan vid Stureplan.

Men också de svenska företag som de chaufförerna i programmet kör för som VOLVO, Ericsson, Korsnäs, ESAB, IKEA, DAGAB, ABB - som verkar ha mycket dålig koll - och tar en risk med sina varumärken när policy-dokumment och verkligheten med transporttjänster på deras hemma marknad - inte riktigt hänger ihop.

När en av chaufförerna säger "- Att köra lastbil är inget liv"!

Till priset av låga priser så utnyttjas dessa människor - samtidigt som vi går miste om skatteintäkter och det med finns risk för viss kriminalitet tex bränslestölder.

Paralleller kan dras till hästköttskandalen och genvägar för att slippa betala stämpkingsavgifter - detta gör mig ont att IKEA är med i alla dessa tre exempel. Det är allt ett jobb som aldrig tar slut!

Andra områden som har haft problem med människor som har utnyttjats av mindre nogräknade personer har varit byggindustrin och städbolag.

Vad jag blir ledsen för är när reformer genomförs och politiker har inte sett till att kontrollfunktioner finns på plats.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar