12 mars 2013

Vad är effektiv kommunikation?

 Kenneth Bengtsson beskriver i sin bok "Jobbskaparna" om viken av att bygga upp positiva aktiviteter, som kan väga när krisen är samma. På samma sätt beskriver Johan Stenebo "Sanningen om IKEA" att IKEA arbetar.  Genom att arbeta på ett strategiskt och långsiktigt med CSR byggs det upp en tillit med konsumenterna.

Det handlar också om vilka kärnvärderingar som organisationen och företaget har. De blir viktiga för att medarbetarna ska får ett rättesnöre i sitt vardagliga arbetet. Men också viktigare när ungdomar väljer vilka företag de vill arbeta för och om de väljer att stanna kvar. Dessa bör också användas i urvalsprocessen.

Det händer en hel del och företag och organisationer måste bli mer transparenta.

I dag var jag på bokreleasen av "Praktisk kriskommunikation", som är skriven av Jeanette Fors-Andrée. Det ska verkligen bli spännande att läsa boken och säkert användbart.

"Hur minimerar jag krisens konsekvenser genom att kommunicera och agera på rätt sätt? Hur gör jag för ayy vara förberedd på krissituation? Hur hanterar jag digitala och sociala medier i en tid när rykten sprids snabbare än någonsin? Gör det att komma ur en kris med bibehållet, eller kanske till och med stärkt förtroende hos både kunder, medarbetare och allmänhet?

Vilka attityder och förhållningssätt hjälper, respektive själper framgångsrikkriskommunikation? Vad finns att lära av de kriser som varit? Alla dessa frågor besvaras ingående och praktiskt i denna bok. De vanligaste problemen kring kriskommunikation presenteras genom exempelfall och olika metoder beskrivs utifrån forskning och erfarenhet på området."


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar