18 mars 2013

Vilka val har vi?


"Moderna mecenater - Från gåvoekonomi till entreprenörskap" av Anna Brodow Inzaina, rapport från Timbro.
"Förra sekelskiftets mecenatkultur, i den här studien exemplifierad av konstsamlare och mecenaten prins Eugen, återspeglas som vi har sett i vissa avseenden i dagens konstliv. Det är dock viktigt att hålla i minnet att förutsättningarna för att gå in som mecenat i konstlivet inte är detsamma i dag som för hundra år sedan. Det har också skett en avgörande förändring i synen på vem som bär ansvaret för konstnärernas försörjning och hur kulturarvet bäst ska göras tillgängligt för allmänheten. 

Det som en fortsatt diskussion skulle kunna ta som utgångspunkt är varför privat kapital och konst så ofta uppfattas som en ohelig allians. Är statligt finansierad kultur mer neutral än privat finansierad. Förändras konsten beroende på varifrån pengarna kommer? ..."

"Balansakten - Medelklassen som lever ur hand i mun" av Philip Lerulf, utgiven av Timbro.
 "När Saab strax före jul 2011 förklarade att pengarna inte räckte till lönerna var krisen för många familjer ett faktum. Utan egna besparingar tvingades 170 anställda låna av banken för att ha råd med hyra och mat. Men det som hände i Trollhättan kan hända varsomhelst i Sverige. Medborgare med både jobb, hus och försörjningsansvar vänder och vrider på slantarna för att pengarna ska räcka månaden ut. I åldrarna 30-49 år är det hela 25 procent som skulle klara max fyra veckor utan lön."

"Private Choice in the Public Sector - The New Swedish Welfare Model" av Karin Svanborg-Sjövall, utgiven av Timbro.
"What has become of the famous Swedish Model? On the surface some feature seem familiar: high taxes, generous wefare systems and vast government bureaucracies. But dig deeper and you will discover that major transformations have taken place. In particular the unique school voucher system, with its combination of public financing and individual choice, has become emblematic of the New Swedish Model. As a symbol of the major reforms of the 1990s, it encapsulates the idea of the capitalist welfare state. Today, freedom of choice is championned as a superior method of how to use politics to liberate and empower citizens."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar