16 mars 2013

Hur tänkte SAS-styrelse nu?


I dag ser jag följande på DNs framtida. "Trots krisen - styrelsen höjer sina arvoden". Man undrar ju om detta har kommunicerats internt till de anställda, som också gjorde uppoffringar - när krisen var där?

Styrelsen sänkte sina arvoden! - Men nu väljer de att höja sina arvoden, vilket kan förundra en en hel del?

"Under den akuta krisen sänkte SAS-styrelsen sina arvoden - i dag kan DN avslöja att styrelsehöjdarnas ersättningar höjs igen. Flygbolaget var bara minuter från konkurs. Pressmeddelanden var skrivna och extrapersonal inkallad i inväntan på anstormningen från strandsatta passagerare. Det visar DN:s kartläggning av flygbolagets akuta ekonomiska kris under hösten 2012. I fjol reste 28 miljoner med SAS. En konkurs skulle ha blivit den i särklass största i svensk modern historia och fått direkta följder för de 15.000 anställda."

Kan ju hoppas att de kommunicerat detta till personalen - innan DN - kom med avslöjandet - undrar vilket förtroende SAS-styrelse har hos SAS anställda nu?

SAS värderingar: "Kontrollmiljön utgör basen för den interna kontrollen och innefattar den kultur som SAS koncernen kommunicerar och verkar i. Koncernen har som ambition att dess värderingar; pålitlighet, öppenhet, omtanke och värdeskapande ska genomsyra organisationen. " Vi får väl hoppas att värderingarna också ska prägla styrelsens arbete. Frågan är om den gjort det?
Titta man vidare på SAS Code of Conduct och det ledarskap som ska prägla SAS blir man fundersam, kanske är de ändrade:
"Ledarskap
Våra chefer ska leva efter SAS koncernens Löften och Prioriteringar och agera in enlighet med SAS Rollmodell. Vår ledarskapsstil ska vara:
*   Konsekvent 
*   Rak 
*   Pålitlig"

Hur lyder SAS värderingar i dag? Hur är SAS ledarstil och gäller den även styrelsen?Fritz H. Schur, born 1951
Chairman of the Board of SAS AB since April 2008. 
Member of the Board of SAS AB since 2001. Chairman of the companies in the Fritz Schur Group.

Jacob Wallenberg, born 1956Vice Chairman of the Board of SAS AB since 2001.
Chairman of Investor AB. Directorships: Vice Chairman of Atlas Copco and SEB. Member of the Board of ABB 


Timo Peltola, born 1946
Member of the Board of SAS AB since 2005.
Directorships: Chairman of Neste Oil. Vice Chairman of TeliaSonera. Member of the Board of AW Energy Oy, CVC Capital Partners Advisory Board. Advisor in CapMan public market fund. Citigroup's Nordic Advisory Board member.

Education: MBA, Turku School of Economics and Business Adm. Studied at IMI, Geneva. Honorary doctorate in economics, Swedish School of Economics and Business Adm. in Helsinki and Turku School of Economics and Business Administration.

Shareholding: 2,000
Jens Erik Christensen, born 1950
Member of the Board of SAS AB since 2006.
Directorships: Chairman of Scandinavian Private Equity A/S, Dansk Merchant Capital, 

Dag Mejdell, born 1957Member of the Board of SAS AB since 2008.
President and CEO of Posten Norge AS.
Directorships: Chairman of 

Gry Mølleskog, born 1962 Member of the Board of SAS AB since 2010.
Senor Client Partner in Korn/Ferry International.
Directorships: Chairman of Norsk Folkemuseum. Board member of Norwegian 

Monica Caneman, born 1954
Member of the Board of SAS AB since 2010.

Directorships: Chairman of the Fourth Swedish Pension 


Elisabeth GoffengEmployed at Scandinavian Airlines in Norway. Member of the Board of SAS AB since May 2011.
Shareholding: 0
Deputies: Trygve Skogseide, first deputy, 

Ulla Gröntvedt, born 1948
Employed at SAS in Sweden. Member of the Board of SAS AB since 2001.
Shareholding: 2,000
Deputies: Sven Cahier, first deputy, Christian Anderström, 

Anna-Lena Gustafsson Member of the Board of SAS AB since September 2011.
Shareholding: 0
Deputies: Bo Nielsen, first 


Källa SAS Group hemsida

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar