12 mars 2013

En helt otroligt bra bok!I fredags började jag läsa Kenneth Bengtssons bok "Jobbskaparna", som är en sådan där bok som jag TYCKER att DU borde läsa!

Varför tycker jag då det?
Kenneth är uppvuxen i Ljungby i Kroboberg län och tog över en ICA butik i Ronneby som 25-åring. Sedan dess har han haft ett antal butiker och varuhus, varit ICAs VD och koncernchef, samt är Svenskt Näringslivs ordförande.

Han tar i denna bok upp sin erfarenhet som ledare och chef, pekar på utmaningar, lyfter fram positiva exempel och ger en del råd när det gäller ledarskap.

Några av det exempel som han lyfter fram är: Glada Hudik-teatern (Pär Johansson och Mats Melin), Insamlingsstiftelsen En friskare generation (Prins Daniel, Håkan Lundstedt (vd Mekonomen), Claude Marcus (forskare på Karolinska Universitetssjukhuset), Kenneth Bengtsson (fd vd ICA)).
Ung Företagsamhet som startades 1980.
ICAs "Broilergrupp" att tillvarata ungas obekväma kritik.
Hälsans Förskola i Rinkeby och på Södermalm (Narges Moshiri), Uppstart Malmö (Lars Kry, vd Proffice, mfl), Fredells och Misa, Left is Right (Klas Gustafsson), Max Hamburgare ( Pär Larshans, hållbarhetschef och Lars Andersson).

Det går inte att missa vilken vikt som Kenneth Bengtsson fäster vid värdegrundsarbetet: ICAs kärnvärden är: personligt, inspirerande, trygg och enkel.
Detta tillsammans med transparensen hjälpte ICA att ta sig genom Köttskandalen som skakade om ICA under 2007.

När det gäller ledarskapet så lyfter Kenneth Bengtsson fram:
I) "Ledaren måste ha en klar och tydlig vision av vad företaget ska vara och vad som ska uppnås ... Se till att alla är delaktiga i visionen. Det räcker inte med  en person för att genomföra förändringar."

II) "Ledaren behöver stå stadigt på en sund värdegrund, som i sin tur bygger på ett fåtal kärnvärden ... Nyckel är att sedan leva efter dessa värdeord, men att skippa avancerade manualer. Det är mycket bättre att visa i varje enskilt tillfälle att du lever efter din värdegrund."

III) "Ledaren måste se till att bli utmanad. Ha rebeller i ledningsgruppen eller skapa en atmosfär att vara rebellisk. Ta tillvara på kunskapen hos unga ledare som vågar lyfta andra perspektiv."


IV) "Ledaren måste komma ihåg att lyssna på andra, eftersom det också kan uppmuntra andra att bli delaktiga."

V) "Att njuta av och inspireras av andras framgångar. Det är så lätt att fokusera på sin egen framgång, men det är lika viktigt att kunna inspireras och glädjas åt andras framgångar."

"Utanförskapet i dag är inte en jämnt fördelad börda. Över 80 procent av dem som står utanför arbetsmarknaden är unga, utomeuropeiskt födda eller personer med nedsatt arbetsförmåga."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar