17 mars 2013

Folkets röst!


 I går var jag på Riksdagen när det var öppet hus där.
Detta inträffar var annat år och är ett fantastiskt initiativ. Tänk om du var på semester i ett land och de hade öppet sitt parlament på samma sätt som Sveriges Riksdag var öppet - visst skulle det vara något du aldrig skulle glömma.

När jag lär mig något så blir jag också mer intresserad inom området.

Riksdagsbiblioteket är något som jag blev mycket nyfiken på:
Riksdagsbibliotekets nya söktjänst PRIMO (Beta)
Informationsmaterial
Studiematerial

Så funkar riksdagen!

Öppet hus - Teckenspråkstolkning!Riksdagens utredningstjänst - har ca 2000 uppdrag per år och är ca 40 personer.

I går var Kammaren vid utfrågningen av riksdagsledamöterna. Detta leddas av Förste vice talman, Susanne Eberstein, som gjorde detta på ett mycket korrekt sätt, men med glimten i ögat!

Riksdagsledamöterna var:
Fredrik Olovsson (s)
Per Bill (m)
Gustav Fridolin (mp)
Carl B Hamilton (fp)
Ola Johansson (c)
Markus Wiechel (sd)
Jonas Sjöstedt (v)
Caroline Szyber (kd)

Möjlighet att lyssna på utfrågningen finns här!
Utskotten - vi har 15 utskott
AU        Arbetsmarknadsutskottet
CU        Civilutskottet
FiU        Finansutskottet
FöU       Försvarsutskottet
JuU        Justitieutskottet
KU        Konstitutionsutskottet
KrU       Kulturutskottet
MJU      Miljö- och jordbruksutskottet
NU        Näringsutskottet
SkU       Skatteutskottet
SfU        Socialförsäkringsutskottet
SoU       Socialutskottet
TU         Trafikutskottet
UbU       Utbildningsutskottet
UU        Utrikeutskottet

EUN      EU-nämnden

Finns det ytterligare utskott du tycker vi borde ha?

Övriga riksdagsorgan
RS        Riksdagsstyrelsen
LR        Ledamotsrådet
UN       Utrikesnämnden
KD       Krigsdelegationen
VB       Valberedningen
ER        Europarådets svenska delegation
OSSE   Organisationen för säkerhet och samarbete
NR       Nordiska rådets svenska delegation

Riksdagens myndigheter
RB        Riksbanksfullmäktige
JO         Riksdagens ombudsmän
RRPR   Riksrevisionens parlamentariska råd

Riksdagens nämnder
Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna
Partibidragsnämnden
Valprövningsnämnden * VPN
Riksdagens överklagandenämnd
Riksdagens arvodesnämnd
Statsrådsarvodesnämnden

Övriga
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond * RJ
Riksdagens delegation till interparlamentariska unionen * IPU
Riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet * PA-UfM
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling * Natodelegationen
Domarnämnden * DN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar