15 mars 2013

Tio bokklipp!

"Upphandling och kundval av välfärdstjänster - en teoribakgrund" av Mats Bergman

"Nationalekonomi för nyfikna" av Gunnar Örn

"Using markets to supply ecosystem services - How to make it happen" av Scott Cole, Linus Hasselström, Fanny Engkvist, Tore Söderqvist

"Somalier i Sverige" av Benny Carlsson och Abdi-Noor Mohamed

"Från utsatt till utmärkt område - Bortom ekonomiska frizoner" av Red. Andreas Bergh

"LABOUR MIGRATION  - What´s in it for us?" av Red. Karin Zelano

"LYCKAD INVANDRING - Tio svenska forskare om hur man når framgång" av Clara Sandelind och Martin Ådahl

"Varför går det bra för Sverige? Om sambanden mellan offentlig sektor, ekonomisk frihet och ekonomisk utveckling" av Andreas Bergh och Magnus Henrekson

"Sweden: the reluctant nation" av Göran Rosenberg

"Recapturing the Reluctant Radical - how to win back Europe´s populist vote" av Catherine Fieschi, Marley Morris och Lila Caballero

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar