11 mars 2013

Jag blir lite ledsen i ögat!


Vet du att Sverige är ordförande i Nordiska ministerrådet 2013?

Vi talar mycket om IKT och andra ger oss ära också för detta! Helt klart är att vi kan bli mycket bättre på detta.

När jag var på besök på min gamla arbetsgivare gjorde det mig glad att detta företag hade investerat i ett video-konferenssystem. Med mina utbildningar i Kemikaliehantering kunde jag visa siffror på hur vi kunde spara pengar, minska CO2-utsläpp och medarbetare som kunde spara tid och vara mer hemma hos sina familjer.

I förra veckan hölls: "What will the Nordic business environment look like in the future?" i Stockholm den 5-6 mars. Arragörerna var Näringsdepartementet och Nordic Innovation. I helgen hölls konferensen.
 I helgen, 9-10 mars så hölls "Nordisk konferens om industriellt träbyggande" av Landsbygdsdepartementet i Växjö. Det första arrangemanget var intresset mycket stort så att det var personer man fick tacka nej till. Arrangemanget i Växjö var bara för speciellt inbjudna. Men i båda fallen hade man haft möjligheten att använda tekniken och sända detta som man gjort vid presentationerna av Framtidskommissionens delrapporter, som jag skrivit tidigare om.

Jag ser inga fördelar att inte använda de tekniska hjälpmedel som finns? Det handlar ju om att vi i framtiden måste finna smartare lösningar och då är det bättre ju fler vi är som engagera oss. Ett nordisk samarbete - borde också tänka på koldioxidutsläpp och resekostnader!

Regeringen har visat att de kan - så det handlar bara om att ringa i morgon och fråga varför inte dessa konferenser sänds via internet och finns på hemsidan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar