25 mars 2013

Under vilka förhållande transporteras våra produkter?


Uppdrag granskning (se programmet från 20 mars)
"Den svenska åkeribranschen är i kris. Priserna pressas så lågt att svenska chaufförer inte längre kan konkurrera om jobben. Och utländska chaufförer tvingas bo i månader i sina lastbilar för att kunna försörja sig. " Källa Uppdrag granskning

Några pressreleaser från de som nämndes i Uppdrag granskning:
Speditörer:
Schenker 

Kunder
Volvo - ingen pressrelease
Ericsson - ingen pressrelease
Korsnäs - ingen pressrelease
ESAB  - ingen pressrelease
IKEA
DAGAB - ingen pressrelease
ABB - ingen pressrelease

Efter att ha gått igenom några av de kunder och speditörer som nämndes i programmet på respektive företags hemsidor konstaterar jag att bara det är IKEA av kunderna av transporttjänster som ger en pressrelease, vilket är förvånande eftersom det ändå säger något om deras hållbarhetsarbete.

Jag kommer senare att se över deras hållbarhetsarbete.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar