2 april 2018

Arbetar du i en lärande organisation?


Jag har hört regeringen tala om livslångt lärande. Jag har hört det talas om kompetenskonto. För 20 år sedan gick jag en magisterutbildning på Växjö Universitet, som idag heter Linnéuniversitetet - namnet på utbildningen var "Leda Lärande Organisationer - från vision till verklighet" av Per Albinsson . Detta har hängt med mig sedan dess. Jag har tittat mycket på lärande i organisationer och företag.


Först var vi inne på - det intellektuella kapitalet- som Professor Leif Edvinsson har arbetat mycket med. Vi har i kontakt med Skandias "Idéer för Livet", men vi hade svårt att konkretisera det hela. Boken "Det intellektuella kapitalet"(1997) av Leif Edvinsson och Michael S. Malone - är fortfarande värd att läsa.

Som kurslitteratur användes bland annat "The Fitfth Discipline - The Art of Practice of The Learning Organisation" (1990) av Peter M. Senge - en legend inom området. Även detta är en bok som håller trots 28 år på nacken.

"Forget your old, tired ideas about leadership. The most successful corporation of the 1990s will be something called a learning organisation" citat av Fortune Magazine

Kanske var det detta citat som fick oss mer intresserad? Tre böcker som vi använde mycket under vårat uppsatsskrivande var "Leda förändring - Hur du blir framgångsrik på 2000-talet"(1996) av John P Kotter ( jag har trott att det var en Kotler bok). "Lärande i Organisationen - Hur företag ökar sin konkurrenskraft genom att bli lärande organisationer" av Andrew Mayo och Elisabeth Lank.


Så frågan är hur långt har vi kommit med detta arbete på 20 år? Förändring av beteende tar lång tid - vissa säger att det tar en person 10.000 timmar. Låt säga att du tränar på denna förändring åtta timmar per dag - då tar det 3 - 4 år. Om en organisation ska göra en förändring tar det då denna tid eller går det att göra snabbare? Tre organisation och företag som jag tycker är lärande är: JCI - Junior Chamber InternationalRotary International och IKEA. Jag har haft förmånen att vara medlem och anställd i samtliga av dem.

Jag behöver din hjälp att lyfta fram fler exempel på lärande organisationer!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar