6 april 2018

Vad händer när invandringen slutar!


Vem ska köra bussarna, städa lokalerna, sitta i spärrarna, driva tobaksaffärerna? Tänk om alla invandrare skulle gå i strejk och lägga ner arbetet? Där finns många som jag inte ens tror att SD räknar till invandrare! Tänk vilken kompetens som vi har i olika språk. Tänk vilken nytta företag har haft av dessa personer för våran export. Jag kommer ihåg ett företag i Blekinge som heter Roxtec som anställde en kines när de skulle exportera till Kina och en portugis när de skulle exportera till Brasilien.

Svenskar som flyttar hem - hade jag inte tänkt räknades som invandrare. De är ca 15.000 varje år. Utvandringen har legat på ca 50.000 personer per år och de talas inte om.

"Invandringen till Sverige tog fart vid andra världskrigets slut då svensk ekonomi gick på högvarv och det var brist på folk som jobbade i industrin. Ända fram till en bit in på 1970-talet sökte sig många till Sverige från länder som hade högre arbetslöshet. De som invandrade kom främst från övriga Norden och andra länder i Europa. Att man invandrade från länder utanför Europa var ganska sällsynt."

"Arbetskraftsinvandringen ledde till att antalet personer i den svenska befolkningen som var födda utomlands mer än femdubblades, från cirka 100 000 år 1945 till 538 000 år 1970." Hur hade Sverige klarat sig och utvecklats utan dessa personer? 

"Vid mitten av 1800-talet var cirka 2 promille av Sveriges befolkning född utomlands. Då var Tyskland det vanligaste födelselandet. Under den senare delen av århundrandet var först Danmark och senare Norge den största gruppen. Någon gång mellan folkräkningarna 1930 och 1950 blev Finland det vanligaste landet. Den positionen hade de till januari 2017 när Syrien tog över. Det är första gången som ett utomeuropeiskt land är det vanligaste födelselandet för folkbokförda som är födda i ett annat land än Sverige."


"På 1970-talet förändrades invandringen. En stor del bestod nu av personer som flydde krig och förtryck i Asien och Sydamerika. Under slutet av 1980-talet var invandringen stor från länder som Iran, Chile, Libanon, Polen och Turkiet. Splittringen av före detta Jugoslavien och krigen som uppstod i samband med det ledde också till att ett stort antal människor flydde till Sverige i början av 1990-talet."


"Under 2017 var Danmark det mest populära landet att flytta till. Det var 4 113 personer som utvandrade dit från Sverige. Även de andra nordiska länderna samt Storbritannien och USA är populära länder att lämna Sverige för."


Ca 1.900.000 svenskar är i dag födda i andra länder. Det är ca 19%. Många av dess är jag säkert på vi alla räknar som svenskar. Andra som är födda i Sverige - kanske vi inte ser som svenskar. Jag träffar några barn från Mongoliet på Pendeltåget. De vare denna tre och sjuåring, som översatte för sina föräldrar när vi kommunicerade. Stoltheten gick inte att ta miste op när de översatte mellan de olika språken.Arbetskraftsinvandring är viktig och ibland förstår man inte hur vi tänker. Fredrik Malm skrev en motion om detta 2017.


"Under 2016 avgjordes totalt 111 979 asylärenden. Av dessa fick 67 258 uppehållstillstånd och 19 669 fick avslag. 1
Inrikesminister Anders Ygeman presenterade en uppskattning av hur många som skulle utvisas under 2016, ungefär 60 000 – 80 000 personer. Den uppskattningen är baserades på tidigare bifallsprognoser som gjorts av Migrationsverket. Men detta var alltså inget löfte.2"


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar