14 april 2018

Var får du ???

Apple now supports Windows!

Gäller att vara på sin vakt!
Jag har letat efter mitt support-team hela mitt liv! Nu har jag äntligen funnit det! De fanns runt omkring mig. Anledningen till att de har blivit kontaktade är att de är kloka människor med egenskaper, färdigheter och kunskaper jag själv inte besitter!

Alla har vi varit små!
Jag ska försöka att beskriva dem - för att du ska få en bild! DE svarar alltid i telefon och ringer upp när jag har sökt dem. DE har mina klippor och energigivare! DE har samma värderingar som jag - de är lojala och kloka och jag vet att de vill mitt bästa!

Kunskap är inte tung att bära!
Alla behöver en hjälpande hand
IKEA möblera folkhemmet!
 DE är yrkesverksamma inom analys, NGOs, due Intelligence, vissa av dem har varit ledare inom statlig förvaltning och är företagsledare. De talar språk och har kunskap om kulturer jag inte har samma djupgående kunskap om.

De ställer alltid upp när jag behöver deras åd och insikter!

De är mina stjärnor! . Ibland är jag impulsiv och behöver höra deras råd - i mångt och mycket skiljer vi oss åt. Men i våra värderingar ståt vi enade.
Ta vara på klokisarna runt omkring dig!

UNITERD WE STAND !
Du är en sjåarna - och jag hoppas
att du vet det!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar