4 april 2018

Vägar till innanförskap!


En bra bok kan vara som ett bra vin - det kan tjäna på att lagras. Denna bok heter "Vägar till innanförskap - Berättelser om att inkludera, om ledarskap, mod och en vilja att förändra samhället" av Ulrika Sedell och Eva von Wernstedt

Boken bygger på intervjuer med 15 personer från företag och organisationer runt omkring Sverige:

"Samverkan och nätverkande gör att intervjupersonerna både lär sig själva och lär andra, mötena genererar på så sätt kunskapsutveckling. Det blir en form av folkbildning. Studier har visat att ju mer du rör dig i "öppna" nätverk desto mer produktiv blir du och desto mer utvecklas du personligen". 

"På Chicago University Booth Business School bedrivs studier i hur människor skapar nätverk och vilka som lyckas bäst. De har visat sig att att de flesta befinner sig ett helt liv i "slutna" nätverk. Det vill säga att de endast umgås med människor inom samma bransch, religion eller samma politiska tillhörighet. Författaren Michael Simmons har sammanfattat forskningen i en artikel. Studien visar att människor med öppna nätverk är mer produktiva och har en bättre personlig utveckling. De vill säga att de möter och har dialog med människor med annan politisk hemvist, annan socioekonomisk status än den egna och från andra kulturer. En enkel förklaring är att de som rör sig i slutna nätverk ofta får höra samma idéer och enkelt kan bekräfta sina egna, medan de i ett öppet nätverk ständigt blir ifrågasatta och får olika förslag på lösningar eller projekt vilket gör att de egna idéerna i högre grad förfinar eller omprövas"."


Jag tycker om att träffa människor med olika expertområden och brukar säga att jag "sparar" på spännande människor. Under mina studier i kemi på Högskolan i Växjö så träffade jag olika personer med "öppna sinnen" som utvecklade mitt sätt att se på saker och ting. De studerade förutom kemi som jag, el, bygg och maskiner, och jag var med i styrelsen. Många av personerna har jag fortfarande kontakt med. Från Kemiingenjörslinjen har minst sju disputerade studiekamrater inom olika inriktningar. Vi gick en av de nystartade ingenjörsutbildningarna i slutet av 80-talet. Många har i dag ledande chefs- och forskningsbefattningar runtomkring i världen. Det resulterade också i att jag var med och startade ett dataföretag - vid namn MacData, som idag heter Griffel. Detta var en fantastisk miljö att inhämta kunskap och skaffa sig erfarenheter och utveckla färdigheter. Men det skapade också nätverk, som jag än i dag har bra utbyte med.
Senare studerade jag på Marknadsföringslinjen. Här fick jag möjlighet att vara med i en organisation som hette PFISK - en paraplyorganisation för Personal, Förvaltare, Information, Samhällsvetare, Kulturvetare, Internationell administration och vi marknadsförare. Detta var för att uppväga det inflytande som ekonomerna hade på högskolan. Detta öppnade mina sinnen och ökade förståelsen för olika yrkesområden. Jag har fortfarande användning för de nätverk som skapades under dessa år med andra studenter och från myndigheter, företag och det civila samhället.

Jag har alltid sommarjobbat genom att sälja jultidningar, fröer, arbeta inom produktion, på lager, på laboratorium och varit aktiv i föreningslivet. Under mitt yrkesaktiva liv har jag arbetat inom kemisk analysutrustning, oljeindustrin, kemiindustrin, återvinning och handel. Jag har arbetat på internationella företag där jag har haft möjlighet att resa en hel del. Jag studerade medan jag arbetade magisterprogrammet "Leda Lärande Organisationer" på Växjö Universitet.

Jag har engagerat mig i organisationer, som Fryshuset och Junior Chamber International (JCI). JCI är en organisation för unga ledare och entreprenörer, so finns i över 100 länder med en alumniorganisation på över 1.000.000 personer med erfarenhet från en rad områden.

Jag har nu bott 24 år i Växjö, 2 år i Malmö och 24 år i Stockholm. Här har jag utvecklat mitt nätverk och formats (värderingar) som människa. Jag har stor nytta av mina nätverk, den kunskap och erfarenhet som jag har skaffat mig - de färdigheter som jag har utvecklat.

När jag ser tillbaka på mina 50 år här på jorden så inser jag att jag har gjort en klassresa tillsammans med mina bröder. Min far har varit lastbilschaufför och lagerchef och mamma har arbetat med att vara hemmafru, inom industrin och inom matbespisningen. Jag har arbetat inom industrin och det civila samhället, brossa 1 arbetare IKEA och brossa 2 arbetar inom skolan.


När jag är ute och reser i världen och möter olika kulturer och religioner så inspireras jag av maten, människorna och möjligheterna. Men denna inställning har jag när jag åker tillbaka till Växjö, Malmö, Stockholm, Mönsterås, Tensta, Akalla, Rinkeby, Fittja, Araby, Rosengård eller Skärholmen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar