8 april 2018

När Sverige växer!


Den svenska exporten är mycket viktig. Sverige hade ca 100.000 inflyttade in i Sverige 2017. De länder där Sverige var mest personer var Syrien (22327), Afghanistan (9.297), Irak (7.236),
Eritrea (3.991), Polen (4405), Somalia (2.979), Kina (2.871), Finland (2.969).

Befolkning som växer:
Syrien (18), Afghanistan (35), Irak (37), Eritrea (4), Polen (14), Somalia (14), Kina (1.379),Finland (5). Se man till denna marknad så är det en befolkning på 2935 miljoner människor.


EXPORT VarugruppKronor
Fordon för vägar185 miljarder
Andra icke elektriska maskiner och apparater80 miljarder
Mineraloljor och produkter därav79 miljarder
Papper, papp och varor därav77 miljarder
Medicinska och farmaceutiska produkter74 miljarder
Andra elektriska maskiner och apparater62 miljarder
Järn och stål60 miljarder
Tele-, radio-, TV-apparater, grammofoner, bandspelare och dylikt59 miljarder
Kraftalstrande maskiner 54 miljarder
Maskiner för särskilda industrier53 miljarder


Land Kronor
Tyskland139 miljarder
Norge133 miljarder
USA90 miljarder
Finland87 miljarder
Danmark86 miljarder
Storbritannien och Nordirland80 miljarder
Nederländerna70 miljarder
Kina59 miljarder
Belgien56 miljarder
Frankrike54 miljarder
ExporttjänsterKronor
Övriga affärstjänster162 miljarder
Tele-, data-, och informationstjänster122 miljarder
Resor121 miljarder
Transporter94 miljarder
Nyttjande av immateriella rättigheter64 miljarder

Möjligheterna för ökad export till dessa länder ökar genom att språkkunskaperna ökar och kunskapen om andra kulturer.
IMPORT VarugruppKronor
Fordon för vägar163 miljarder
Mineraloljor och produkter därav119 miljarder
Andra elektriska maskiner och apparater 83 miljarder
Tele-, radio-, TV-apparater, grammofoner, bandspelare o.d.78 miljarder
Andra icke elektriska maskiner och apparater70 miljarder
Andra färdiga varor (bland annat trycksaker, sportvaror och kontorsmaterial)47 miljarder
Järn och stål46 miljarder
Fisk, kräft- och blötdjur, varor därav42 miljarder
Kläder42 miljarder
Arbeten av metall41 miljarder
LandKronor
Tyskland231 miljarder
Nederländerna111 miljarder
Norge107 miljarder
Danmark86 miljarder
Storbritannien och Nordirland63 miljarder
Belgien62 miljarder
Kina60 miljarder
Finland57 miljarder
Frankrike 48 miljarder
Polen47 miljarder

"Vi importerar också tjänster, totalt runt 587 miljarder kronor under 2017. Affärstjänster, exempelvis forskning och utveckling, marknadsföring och teknik, är störst med ett importvärde på totalt 184 miljarder under samma år. Det är samma sorts tjänster som de som dominerar i exporten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar