9 april 2018

Människors lika värde - det borde vara självklart!


"Flyktingkrisen, om vi ska använda det som begrepp, tiggande eller synliggjorde ett ökat motstånd mot öppenhet mot omvärlden. I länder som Sverige, Danmark, Polen, Ungern, England och USA det vill säga olika västerländska demokratier, där vi trodde att kampen om människors lika värde och värdet av öppenhet var vunnen, visade det sig att denna strider inte var vunna. "
Tänk om vi hade lagt energin på att bli bättre, hjälpa och stödja varandra i stället för att piska upp motståndet mellan varandra!

"Det som händer här och nu blir viktigast. Om man kombinerar det med att ställa grupper mot grupper och utmåla vissa grupper som farliga  eller problematiska är risken stor att det leder till spänningar och ökade konflikter mellan grupper. Vi ska komma ihåg att ingen föds främlingsfientlig eller intolerant." Jag vet att alla har en historia - en berättelse att berätta och jag hoppas att alla vill skapa ett bättre samhälle tillsammans. Jag skulle verkligen vilja lyssna på hur Sverigedemokrater ser på olika historiska händelse, nutid och framtid. Jag har haft otroligt svårt att nå fram till både gräsrötter och partiledning."Paradoxen är att de som är kritiska mot invandring ofta hänvisar till att integrationen inte fungerar men när de genom sättet att behandla och diskutera invandrade personer bidrar de till att fördjupa det problem som de hävdar är problemet." Undrar om ens SD fundera kring denna fråga? Är SD en del av problemet...? Till och med i deras valplattform säger man sig vilja skapa sammanhållning. MEN jag måste säga att detta verkar vara lika tunt som DonaldTrumps argument i USA-valet.


"Men vi vet att tilliten till andra människor är lägst i de grupper som är kritiska mot invandring. Bland partiernas olika sympatisörer är tilliten lägst bland de som röstar på Sverigedemokraterna. Det vi kan se är att en viss grupps bristande tillit eller känsla av utanförskap projiceras på samhället." Tråkigt att man projicerar sina egna brister på andra personer. Så frågan blir om vi kan hjälpas åt tillsammans.


"Vill man stoppa Sverigedemokraternas framgång och ta tillbaka väljare vill man inte alienera Sverigedemokraternas väljare alltför mycket. Det kan leda till attan drar sig för att kritisera allt för mycket." Dessa tankegångar kan och ska man naturligtvis ha! Jag trodde att man skulle kunna sida "ihjäl" SD MEN det funkade inte. Att de få berätta var de står funkar väl inte heller för det är bra invandring det handlar om för Sverigedemokraterna. MEN kan det var så bland deras väljare? Jag hoppas inte att de är enkelriktade!


Slutligen har jag följande att tillägga!: "Forskningen visar också att invandringen   leder till ökat kreativitet och innovation. Den som talar med sig själv lär sig inte så mycket nytt utan det är när kunskapsutbytet sker som något nytt föds. Forskning visar att det som är utmärkande för kreativa miljöer är teknik, talang och tolerans (vilket också har visats i Richard Floridas forskning). Det måste finnas en hög teknisk utvecklingsnivå och kompetens, men också en tolerans mot människor med olika bakgrunder, perspektiv och erfarenheter. Det är då det nya föds. Man ska komma ihåg att innovation sällan handlar om att någon sitter instängd på kammaren och kommer på något något helt nytt, utan snarare om att kombinera det vi redan känner till."


"Om Sverige hade stoppat invandringen år 1990 så hade vi inte haft 9.7 miljoner invånare utan 8.3 miljoner 2014/15. En större befolkning innebär större utbud av arbetskraft , större möjlighet, för specialisering på arbetsmarknaden och en större marknad för företag och verksamheter."


Citaten är tagna från: "Vägar till Innanförskap - Berättelser om att inkludera, om ledarskap, mod och en vilja att förändra samhället" av Ulrika Sedell och Eva von Wernstedt.


Det är bara tillsammans vi får en ljusare framtid!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar