12 april 2018

Hos Ericsson och Telia Company!Både vid Ericssons och Telia Company bolagsstämma har det visat sig att jag inte har varit införd i aktieboken och aktieförteckning. Av denna anledning fick jag inte tala på bolagsstämman. Känns lite som jag var tystad. Känns inte bra då jag har varit kund hos Swedbank under snart 50 år. Gillar inte att vara konspiratorisk! MEN detta är inte rätt - enligt ny EU-rätt, så ska det väl bli så att man ska göra på detta sätt - men jag förstår inte vad detta innebär för mig. Har inte Swedbank skyldighet att föra upp mig i dessa för att de förvaltar min aktie-depå.

Om det nu inte hade varit att dessa stämmor hade kostat mig två kablar så hade detta inte varit en historia värd att förtälja. Men å andra sidan var smörgåstårtan och kakorna goda. Även om de inte var 7 små kakor!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar