19 april 2018

Avsked är inget skoj! NO Planet NO Fun!


PANG! ... och nu hade tre dagar gått! Tre fantastiska dagar på Fryshuset! Jag är otroligt imponerad av de 30-tal ungdomar mellan 15 och 24 år. Det var 24 år sedan då jag flyttade till Stockholm och började arbeta för Carl Zeiss GmbH!
Vi satte nya mål! Sådant som
påverkar det dagliga livet!

Vad gjorde jag själv när jag var 15? Jo, jag bodde ner i en villa i Växjö med mina föräldrar. Jag spelade golf den största delen av tiden när det var Sommar. Det var min passion! Mitt intresse för skolan och kemi hade väckts. När jag var 22 år så gjorde jag värnplikten på I1 och Skyddsskolan i Kungsängen uppe i Stockholm. Det var då jag flyttade hemifrån. När jag efter ett år kom tillbaka till Växjö började jag på Marknadsföringslinjen och flyttade in i ett kollektiv. Var med och startade MacData (i dag Griffel Data ). Som jag minns det innan jag skrev dessa rader var att jag inte var så företagsam, men jag inser nu att jag åstadkom en hel del jag också. Jag var aktiv i ett antal olika organisationer i vilkas styrelser jag satt med i. 

Jag säger som Gudrun Schyman - Jag minns inte så mycket, jag lever i nuet och i framtiden!

Jag är otroligt imponerad av Sandra Janoff och Josephine Rydberg-Dumont, som guidade, ledde, inspirerade och stödde oss under dessa tre dagar. Jag lovar att de har sagt några vänliga och uppmuntrande ord till alla personer som har deltagit under dessa dagar.

Tre ungdomar jag särskilt minns är Zahraa, som verkligen glänste då hon trollband oss alla när hon presenterade grupp 7:s vision för 2030. Astrid och Emil från Globala gymnasiet imponerade med sitt ledarskap då vi formade statementet för 1.5 gradersmålet - klimatet. De hade is i magen då revisionen skulle göras av vårt förslag, men ingen av de som hade kommentarer, ville sedan omforma vårt statement.


VAD KOM VI FRAM TILL! (OBS! Vissa justeringar kommer att ske under maj)

*   "Vi har en hållbar planet, som dagens och framtida unga i hela världen lever tryggt och säkert i.

*   "Vi rustar alla unga att förstå och känna sitt värde och ta plats i sin egen framtid för att må bra".


*.  "Alla har samma värde och lika möjligheter i samhället".


*.  "Unga är naturligt delaktiga i förändringsprocesser och beslut".


*.  "Vi har en respektfull mötesplats för lärandet som rustar för livet. Där unga och vuxna är stolta över sig själva och sin skola".


*.  "Alla unga har tillgång till positiva förebilder och inkluderande sammanhang, där möten präglas av tillit och delaktighet


*.  "Vi har ett samhällssystem där alla aktörer har ansvar för att i samverkan med unga i centrum, utifrån gemensamma mål". "ONE CHILD ONE PLANET".
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar