18 februari 2013

#13 Utmaning: Det nyskapande kulturlivet och samhället


Bättre att allt kommer i containern än
att hälften hamnar i skogen!
"Nya konstnärliga uttryck uppstår ofta i mellanrummen mellan den etablerade offentligt finansierade kulturen och den kommersiella. Det är i mellanrummen mellan olika konstarter och i mötet mellan olika människor som nya uttryck uppstår. Ingen konstnär är bara enskild och avstängd från omvärlden utan en människa i sin tid."

"Det är nödvändigt att konstens och kulturlivets aktörer bereds utrymme att vara relevanta krafter för att delta i arbetet med att driva utvecklingen framåt för generationer framöver. Kan exempelvis en konstnär, genom sin kreativa förmåga, vara med och lösa problemet med hur tillgången till jordens vattenresurser fördelas?"

Källa: "Framtidsutmaningar - Det nya Sverige", kapitel 13 av Stina Westerberg
Så här ser en Symässa ut! En sån där med
sy-workshops och sådant!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar