4 februari 2013

#7 Utmaning: Att gå från en etnisk till en pluralistisk nationalism


"De är födda i Sverige och anser sig förhoppningsvis vara en naturlig del av det svenska. Men ska de behöva dra hela sin släkthistoria varje gång de möter främlingar enbart för att de kanske även i framtiden kommer att utmana föreställningarna om vilket utseende som är sammankopplat med en viss plats på jordens yta?"

"Amartya Sen, mottagare av Ekonomipriset till Alfred Nobels minne, menar att vi bör tala om identiteter i pluralis. Enligt detta synsätt består alla människors jag-bild av flera olika identiteter som vi står av och på i olika sammanhang. Lika lite som en människa är en öde ö, lika lite har hon också bara en stabil, homogen och centrerad identitet."

"Individer skapar grupper, och gruppens gemensamma normer och självbild påverkar i sin tur medlemmarnas beteende och värderingar. Detta sker ständigt i en växelverkan mellan en individ och de grupper hen är medlem i".

"För Sveriges del har den svenska befolkningssammansättningen förändrats radikalt genom den omfattande migrationen under andra halvan av 1900-talet. Drygt var sjätte svensk är antingen själv född utomlands eller har två föräldrar som ar födda utomlands. Enligt statistik från SCB kommer år 2015 var fjärde svensk att 2015 var fjärde svensk att ha utländsk bakgrund. I Sverige bor människor födda i så gott som varje land i världen. Det talas åtminstone 150 olika språk i landet. Det förekommer en mängd varianter av religiösa identifikationer, traditioner, sedvänjor samt olika variationer av hud- och hårfärg bland dagens svenska befolkning. Mångfalden kommer med andra ord att prägla Sverige under all överskådlig framtid. Vi är många som anser att det där med att diskutera hurvida mångfald är något önskvärt i det samtida och framtida samhället inte längre känns relevant. Samhällsprocesser är irreversibla. Det kan bli något nytt men aldrig som det varit tidigare. En fruktbar frågeståallning är i stället hur vi ska kunna leva tillsammans så friktionsfritt som möjligt i ett samhälle präglat av mångfald av livsstilar, livsideal och en bred palett av värderingar."


Källa: "Framtidens Utmaningar", kap. 7, av Qaisar MahmoodInga kommentarer:

Skicka en kommentar