17 februari 2013

#18 Utmaning: Att bygga framtidens urbana stad


 "En stad består av platser, men om man följer den offentliga debatten om staden kunde man tro att den består av hus och vägar. Den mesta energin läggs på frågor kring bostadsförsörjning, vägförbindelser, märkvärdig arkitektur och höga hus."

"De konstaterar att resultaten pekar på att promenadbarheten adderar ett värde ur ett finansiellt perspektiv, som kan vara värt att begrunda för de fastighetsutvecklare och politiska beslutsfattare som planrerar funktionsblandade stadsdelar."


 "En särskild roll för attraktion i statslivet har de små företagen. Vi är vana att betrakta dessa utifrån hur mycket de omsätter och hur många de ger arbete åt och glömmer då bort deras externa effekter. En företagare som arbetar i sin butik har en helt annan special roll än anställd i en butikskedja. De är en person som knyter samman människor och som är ombud för den lokala karaktären. I centrala San Francisco finns några distrikt som kännetecknas av intensivt och mångkulturellt företagande. Deras existens har hotats av deras egen attraktivitet, det vill säga att priserna på lokaler och bostäder gick upp och allt fler störa butikskedjor börjar tränga ut det genuina. Då kommunen insåg vilket värde dessa områden hade för staden i sin i sin helhet, för dess förmåga att lokala bestämmelser skydda småföretag. I dag råder där etableringsstopp för större butikskedjor, så kallad formula retail."


"En annan aspekt av staden är dess möjlighet att erbjuda livschanser. Det finns också belagt i forskningen att den socialt och ekonomiskt sammansatta staden, den som erbjuder närhet, platser och möten mellan bofasta och besökare, erbjuder större möjligheter än det specialiserade bostadsområdet. Inte minst är detta sant för människor med små resurser. Man kan i dessa sammanhang tala om urbant kapital."

"Kunskapen om relationen mellan mänskligt beteende och bebyggd miljö behöver i så fall utvidgas hos dem som praktiskt arbetar med stadsutformning."


"Här ligger en utmaning för byggandet av >den mänskiliga staden<. Ska vi ändra färdriktningen på stadsbyggandet, som med få undantag rullar på i den gamla industrialismens spår, behöver de akademiska och praktiska decipliner som är involverade i planerandet och byggandet av våra städer få tillgång till övergripande och gränsöverskridande kunskap.Det är få saker som engagerar människor så mycket på det lokalpotitiska planset som den fysiska miljöns utformning. Utmaningen är att vi behöver skifta fokus från hus till platser och börja bygga >den mänskliga staden< utifrån människolivets psykologiska, sociologiska och ekonomiska behov i det nya framväxande kunskapssamhället."

"Om man söker i Google efter bilder under rubriken >future cities

"Men vi är på väg in i ett kunskapssamhälle vars främsta produktivkraft bygger på mänskligt tänkande och mänskliga möten. Den kanske viktigaste politiska uppgiften inför framtiden är att hitta nya stadsvisioner som sätter människan i centrum."

Källa: "Framtidsutmaningar - Det nya Sverige" från kapitel 18 av Viveca Ax:son Johnson

En fundering som jag har haft under lång tid är när dessa stora köpcentrum byggs upp u förorten så präglas dessa mest av de stora kedjorna, men jag undrar om det är verkligen de vi besökare vill ha?

SL och Structor bygger om Östermalmstorg, Hornstull och Hötorget - De kallar dem mötesplats Stockholm. Men att dessa uppmuntrar till möten är nog något av det sista det gör. Det blir samma kedjor och caféér, som genomsyrar vår stad och man glömmer småföretagarnas värde för att ge karaktär och samhörighet i ett område!

Frågan är hur SL och deras entreprenörer blir bättre. Hur kommer man närmare sina resenärer och är intresserade av vad vi tycket och utvecklar en kollektivtrafik, som vi vill ha?

Är SL beredd att ta sig an framtidens utmaningar? Jag ser redan nu att vi har stora problem i tunnelbanesystemet, pendeltågen och bland bussarna. När de har problem så är de väldigt sena med att kommunicera det till oss resenärer!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar