24 februari 2013

#14 Utmaning: Ett allt mer fragmenterat medielandskap"Även om den strukturella omvandlingen snart är över, så har konsekvenserna av den förändrade ägarstrukturen bara börjat märkas. Det samarbete som funnits mellan enskilda titlar inom koncernerna har hittills i huvudsak rört administration, teknik och annonsförsäljning. Vad som är relativt nytt, och med största sannolikhet kommer att öka framöver, är redaktionella samarbeten."

"Sett till mediemarknaden som helhet, går innehållsutvecklingen mot mer nöjes- och mindre faktainnehåll. Kommersiell radio och tv följer minsta motståndets lag för att få största möjliga publik; innehållet ska generera pengar. Public service-medierna ser snarare pengar som ett medel för att generera innehåll, och kan därmed ha ett helt annat utbud. Oavsett finansieringsform står emellertid ingen fri från konkurrens om människors tid, och den konkurrens hårdnar. Även public service-medierna måste locka publik för att ha ett existensberättigande - men hurvida public service-medierna ska vara smala eller breda i sitt utbud är i högsta grad en ideologisk fråga."


"Ett större problem för aktualitetsjournalistiken är pr-material som blir alltmer omfattande och därmed svårare att värja sig mot. Med mindre redaktioner, som möjliggörs om samarbetena ökar, är det också lättare att sådant material slinker igenom utan att någon hinner reagera."

"Inom etermedierna är det istället tablåstyrt tv-tittande i förhållande till on-demand-tittande - oberoende av tablå - som står i fokus när det gäller distribution."

"Att ungdomar lägger mycket tid på nätet behöver inte ses som ett problem i sig, men om de lägger tid på fel saker, till exempel att spela spel eller lägga för mycket tid på sociala medier istället för att ta del av nyheter eller andra nyttigheter, så kan det av vissa uppfattas som ett problem. Samtidigt ses internet också som lösningarna på många problem; man pratar om exempelvis e-demokrati och att alla genom nätet får tillgång till allt."

"När telefonen kom fanns exempelvis farhågor om att människor skulle sluta att träffas i verkliga livet, och bara telefonera med varandra."

"Det är alltså inte så att unga människor inte följer nyheter, men det sker på nya sätt."

"Studier visar att nyhetskonsumtion har positiva effekter på deltagande i samhället, och därför spelar det roll om skillnaderna i nyhetskonsumtion ökar."

"Det beror i stor utsträckning på vilka möjligheter som kommer att finnas att välja. Det är inte orimligt att tänka sig att man i framtiden kan välja sin nyhetsmix av ljud, bild och text från olika traditionella nyhetsleverantörer och sociala medier som samarbetar såväl lokalt som nationellt och internationellt. Men alla mediekonsumenter kommer inte att vara så engagerade; medierna, och framförallt nyheterna, konkurrerar tidsmässigt med så annat."
Källa: Framtidsutmaningar - Det nya Sverige

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar