19 februari 2013

20 år efter 500% ränta!


Från höger: Olof PeterssonAgnar Sandmo, Per MolanderNiels Christoffer ThygesenAssar Lindbeck.
Assar Lindbeck var ordförande i Lindbeck-kommissionen 


 Under 3 hektiska månader tog denna grupp fram ett förslag på 113 rekommendationer. Jag kommer ihåg dessa dagar som inföll under mina studier i ekonomi vid Högskolan i Växjö. Krisen fick konsekvenser även för oss studenter så fastighetsbolaget hade satsat pengar i Nyckeln, som innebar att de ville höja hyrorna med upp till 25%, vilket vi som studeranderepresentanter omöjligt kunde acceptera och senare i stället blev fram-förhandlade till mellan 6-14%, vilket var betydligt bättre.

"Under seminariet blickade vi både bakåt och framåt: Hur var det möjligt att genomföra så många reformer på så kort tid? Vilka reformer återstår att genomföra? Vad skulle en Lindbeckkommission 2013 föreslå? Kommissionens ordförande Assar Lindbeck inledde, därefter följde ett panelsamtal med Per Molander, Olof Petersson, Agnar Sandmo och Niels Christoffer Thygesen som också ingick i kommissionen. Samtalet leddes av FORES tf vd Andreas Bergström. Med och kommenterade var också Karolina Ekholm och Annika Winsth.
Lindbeckkommissionen presenterade i sitt betänkande “Nya villkor för ekonomi och politik” 113 punkter med förslag på policyförändringar som skulle hjälpa Sverige ur den ekonomiska krisen på 90-talet. Rapporten har haft stort inflytande över utvecklingen av svensk ekonomi och ligger till grund för många av de ekonomiska reformer som genomförts de senaste 20 åren."

Det var intressant att lyssna på dessa herrar och jag är glad att dessa kompetenta damer - Karolina Ekholm, vice Riksbankschef och Annika Winsth, chefsekonom från NORDEA var med och kompletterade. Några punkter som kom upp var den vikten av finansiell stabilitet, att bostadsmarknaden inte fungera och att arbetsmarknaden bör reformeras. En arbetsmarknad som inte fungerar har svårt att ge arbeten till unga och personer från andra regler. Ett förslag som väcktes var en kommission för ansvar och ansvarstagande. Detta blir allt viktigare i samhället.

Jag hade förmånen att sitta och tala med en herre som visade sig vara en riktig hejare på pensionssystemet och som är 92 år gammal - har 5 barn, 20 barnbarn och 12 barnbarnbarn. Jag kan lova dig att han lyfte blicken i diskussioner om förmögenhetsfördelning och var en mycket nyfiken herre som med glädje tog emot tips om boken "Framtidsutmaningar - Det nya Sverige".

Jag fick möjlighet att öva min danska ner till Gamla stan - då jag och Niels Christoffer Thygesen gick och samtalade. Han berättade bland annat att de fick läsa svenska i skolan, vilket säker gjorde det lättare för oss att kommunicera även om jag tror mig kunna danska.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar