24 februari 2013

Framtida medielandskapets största utmaningar


 * "Affärsmodellerna fungerar inte längre för dagspressen och måste därför utvecklas"

* "Såväl den strukturella som innehållsliga mångfalden på den traditionella mediemarknaden minskar"

* "Samarbeten på nya områden som kommer att växa fram"

* "Andelen människor som inte tar del av nyheter i traditionella medier ökar"
* "De traditionella medierna har trots allt en stark ställning genom sitt förtroende kapital"

* "De allra flesta människor tar fortfarande del av nyheter i traditionella medier åtminstone någon gång per vecka"

* "Förändringar går ofta långsammare än  man kan tro"

Källa: "Framtidsutmaningar - Det nya Sverige"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar