14 februari 2013

Hur står det till med anti-korruptionsarbete?


I morse var jag på frukostseminarium om anti-korruptionMannheimer Swartling som arrangerades i samarbete med CSR Sweden.

Lokalerna var fyllda och intresset stort bland deltagare från, näringslivet, regeringskansliet, myndigheter och civilsamhället.

Det är viktigt att ansvaret tas av högsta ledningen och att CSR, där av anti-korruption, inte bara ses som ett policy-dokumment. Det är viktigt att operativt arbete genomsyras av policy och att detta arbete följs upp.

Ett ökänt exempel där inte arbetet har varit gjorts på ett önskvärt sätt har varit TeliaSonera.

Duktiga företag som arbetar med detta lyftes fram tex ABB, där ombudsmän finns ute i organisationen. Andra duktiga företag är också SKF där deras VD, Tom Johnstone, engagemang i frågan tyfts fram. Nämndes i positiva ordalag var också Skanska, Atlas Copco, AB Volvo och SCA.

Under samtalet så togs bla rapporten från Transperancy International upp "Transparens i företagens rappoortering – en studie av de 20 största företagen i Sverige". 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar