19 februari 2013

Vem tar ansvar?

I förra veckan tittade jag på Uppdrag gransknings reportage om "Norrporten". Det var en hel del som fick mina ögonbryn att höjas - bland annat valet av bilarna - "miljöbilar".

Det fick mig att intressera mig för hur deras miljöarbete och går in på deras hemsida. Det här kan du läsa där:

"Vårt miljöarbete ger oss energi

Som ett av Sveriges största fastighetsbolag har Norrporten stora möjligheter att hushålla med energi och bidra till en långsiktigt hållbar utveckling för människor och miljö.
Med miljömål som följs upp kontinuerligt, miljöhänsyn vid beslut och tydliga krav på entreprenörer, leverantörer och konsulter bedriver vi ett effektivt miljöarbete med fokus på frågor som uppkommer av bolagets verksamhet."
Jag blev intresserad av de miljömål som Norrporten har? Jag kan inte finna detta någonstans på hemsidan och ringer därför Norrporten och får tala med Miljösamordnaren. Men det visar sig inte alls vara så lätt att få veta vilka miljömål de har. Utan var en fråga de skulle samtala om internt. I går ringer en av de vice VD:na upp mig och säger att det är uppgifter de inte lämnar ut, men att han ska föra vidare frågan till styrelsen. Jag säger att jag tycker att detta är konstigt och att jag kommer att ta upp frågan med AP-fonderna.
Jag ringer AP 6 och AP 2 och förklarar hur jag ser på det hela. Mitt intryck var kanske inte att styrelseordförande Jan Kvarnström verka vara en herre, som prioriterar hållbarhet och miljö på ett märkbart sätt? Men jag hoppas att jag har fel!
Jag tycker att man som ett av Sveriges största fastighetsbolag borde försöka vara ett föredöme och vara för transparens och öppenhet. Få se vad detta leder till?
Efter att ha lyssnat på bland andra Olof Petersson, som var medlem av Lindbeck-kommissionen under början av 1990-talet. Han tog upp vikten av tydlighet i ansvar,  ansvarsfördelning och ansvarsutkrävande. Vårat samhälle bygger på tillit och förtroende, så det är kanske på tiden att regeringen tillsätter en "Ansvars-kommission".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar