25 februari 2013

#16 Utmaning: Individens ställning i det framtida välfärdssamhället


Får vi alla samma varningar - eller är
vi några som blundar?
"Samtidigt intar Sverige och de andra nordiska länderna en särställning även vad gäller hög social tillit och förtroende för gemensamma institutioner. Svensk politisk kultur är präglad av en lång historia av en lång historia av en jämförelsevis positiv syn på staten, lagen och den offentliga förvaltningen."

"Denna kombination av individualism och tilltro till staten ger både Sverige som ett land och svenskar som individer en rad fördelar, inte minst i en modern tid där ett allt mer globaliserat marknadssamhälle utgör kontext."

"Tillit och grundtrygghet ger möjlighet till risktagande och socialrörlighet och till innovativa politiska beslut i jämförelse med länder där andra länder där andra människor, staten, politikerna och de offentliga institutionerna ses på med misstänksamhet och misstro. Den korruption och politiska förlamning som kännetecknar många länder, även  i den demokratiska väst världen, för med sig stora kostnader och förluster på såväl individ- som samhällsnivå."
Är det så att vi alla lever i våra egna bubblor?

"Vad som är lite mer förvånande är att dagens alliansregering i stort ännu så länge tycks köra på i samma hjulspår trots sina förmenta liberala och individcentrerade värderingar. Man förhåller sig tveksam till juridiskt bindande rättigheter i vård, skola och omsorg; ja man tvekar till och med att inkorporera FN:s barnkonvention i svensk lag. I allmänhet kan man säga att tanken att göra lagen till medborgarnas redskap i umgänget med de offentliga institutionerna är lika främmande som någonsin. Vi är medborgare när vi röstar men undersåtar i övrigt."


Ibland frågar jag mig vem som ska ta rätt på det här om
inte jag? Frågan om den som lämnade den här undrade det samma?
"Frestelsen för ansvarstagande politiker och experter kommer alltid vara att - i klassisk svensk socialingenjörstradition - begränsa individens frihet och rättigheter i kollektivet och den goda viljans namn. Framtiden tillhör de som kan se bortom denna tankemall och se hur individernas makt och frihet fördjupar, inte undergräver, politiken och samhällets legitimitet.

Källa: "Framtidsutmaningar - Det nya Sverige"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar